...

ComNet

Udruženje elektronskih medija Srbije


Cilj Udruženja ComNet i njegovih članica je da odgovore na potrebe tržišta i unaprede svoju ulogu informativnog servisa građanki i građana.

KONTAKT


Masarikova 5.
(Beograđanka)
11000 Beograd
mediji.comnet@gmail.com
Emilija Marić
predsednica Udruženja

emilija1975@hotmail.com


Vladan Stefanović
zamenik predsednice Udruženja

vladan.b.stefanovic@gmail.com


Anđela Lazović
tehnički sekretar

mediji.comnet@gmail.com